Solenergi

Solen - Dagens energi


Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.

Idag har priserna för solcellsanläggningar gått ner i pris till en nivå som gör det väldigt intressant både ur ekonomi- och miljösynpunkt.

Hör av er till Jones Elservice AB så tar vi fram en offert på en anläggning som passar er.
Man beräknar payback till mellan 13-18 år beroende på vilken anläggning det är och hur den ska monteras.

Sol el – Solceller genererar elektricitet    

                                                                                            
Solceller kan delas in i två kategorier, en som kan anslutnas till elnätet, och en där ledningsbunden elektricitet saknas eller är dyr att applicera, t.ex. inom fritidssektorn (båtar, husvagnar, mm.) eller för fyrar och övervakning av elnät, m m.

Ledningsbunden

Fristående