Offertförfrågan

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Det är Jones Elservice AB som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig. Jones Elservice AB drar av 30 % av arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rot- och rutarbete.

ROT-avdraget görs direkt på fakturan. I praktiken fungerar det så att du bara betalar 70 % av arbetskostnaden plus eventuella materialkostnader, resten får vi från skatteverket. Våra fakturor är utformade så att vi fakturerar hela beloppet, men på fakturan står det med markerad text det belopp du skall betala.

Information om ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.
På arbeten under 4 timmar lämnas inte ROT-avdrag.
​​​​​​​

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:
  • Du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du har betalat för rot- eller rutarbeten.